Σχετικά με Εμάς

Το e-accounting.gr είναι μια επιχείρηση με μακροχρόνια τεχνογνωσία και επιστημονική κατάρτιση, τριών γενεών, στην παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών συνδυαζόμενη με την χρήση πλέον σύγχρονων τεχνολογιών. Η Εταιρία μας, ECOM , δραστηριοποιείται παρέχοντας λογιστικές, συμβουλευτικές, χρηματοοικονομικές, και μηχανογραφικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις από το 1980. Μέσα από το ομαδικό κλίμα, την οργάνωση και την προσαρμογή στις συνεχόμενες μεταβολές, τα στελέχη του e-accounting έχουν αποκομίσει πείρα και γνώσεις που εξασφαλίζουν στην εταιρία παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με συγκριτικά χαμηλό κόστος.

Για την παροχή των υπηρεσιών μας εφαρμόζονται σύγχρονα εργαλεία διοίκησης όπως:

  • Εργαλεία Οικονομικού προϋπολογισμού - απολογισμού
  • Εργαλεία Διαχείρισης Έργου & Όγκου Πληροφοριών
  • Τήρηση Μηνιαίου εσωτερικού προγραμματισμού
  • Συχνή επικοινωνία με τους πελάτες
  • Ύπαρξη ενός υπεύθυνου στελέχους ανά εταιρία (Account management)

Τα στελέχη του e-accounting επί-μορφώνονται διαρκώς μέσα από σεμινάρια και προσωπική έρευνα τόσο για τις εξελίξεις στα φοροτεχνικά όσο και τις εξελίξεις στα πληροφοριακά συστήματα τα οποία εξελίσσονται ραγδαία.

Το έτος 2008, ο υποφαινόμενος συγγραφέας του άρθρου και λογιστής έκανε έρευνα στο Πανεπιστήμιο London School of Economics σχετικά με το πώς συνεργάζονται συνάδελφοι Βρετανοί Λογιστές, Τηρητές Βιβλίων και επιχειρηματίες μέσω του διαδικτύου. Τα αποτελέσματα της έρευνας πραγματικών περιπτώσεων (case studies) έδειξαν ότι υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας από απόσταση με την χρήση ειδικών τεχνολογιών χωρίς προηγούμενη γνωριμία των προαναφερόμενων επαγγελματιών.

τα στοιχεία έδειξαν επίσης ότι απαραίτητο στοιχείο είναι η ύπαρξη εμπιστοσύνης και συχνής επικοινωνίας, αλλά και ότι οι επαγγελματικές συστάσεις λειτουργούν θετικά στην δημιουργία συνεργασιών.

 

Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα, την συνολική εμπειρία μας, και τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε, έχουμε δημιουργήσει δύο γενικές κατηγορίες υπηρεσιών:

 

Λογιστικών - Φοροτεχνικών Υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε προσιτή τιμή, με στόχο μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να έχουν σωστή και άμεση πληροφόρηση σχετικά με το πώς πορεύονται οικονομικά καθώς και με το πώς επηρεάζονται από αλλαγές στο οικονομικό - νομικό περιβάλλον Υπηρεσίες σε Επιχειρήσεις
Παράλληλα, η εταιρεία μας παρέχει υποστήριξη σε ιδιώτες για την κάλυψη φορολογικών - εργατικών θεμάτων, με στόχο την αποφυγή, κατά το δυνατόν και στα πλαίσια των Ελληνικών Νόμων, της υπερφορολόγησης και συνεπώς την διασφάλιση θεμελιωδών δικαιωμάτωνΥπηρεσίες σε Ιδιώτες
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Οι Αρχές μας »
επιστροφή στην κορυφή