Πώς μεταγράφομαι ως κάτοικος εξωτερικού στην εφορία (ΔΟΥ);


Για να είναι δυνατή η μετεγγραφή ενός φορολογούμενου,
ως κατοίκου εξωτερικού, στην Εφορία τίθενται,

πριν ξεκινήσει η διαδικασία να ελεγχθούν τα παρακάτω


τρεις βασικές προϋποθέσεις :

01Να κατοικεί ο φορολογούμενος επί 183 ημέρες στο εξωτερικό

02 Να είναι σε θέση να το αποδείξει μέ προσκόμιση των κατάλληλων δικαιολογητικών

03 Να αναθέσει την φορολογική εκπροσώπηση του σε κάποιο πρόσωπο εμπιστοσύνης, δηλαδή φορολογικό εκπρόσωπο

Εάν κάποιος πληρεί τις παραπάνω προυποθέσεις θα πρέπει στην συνέχεια να:

Βασικά σημεία διαδικασίας

Περίληψη, για περισσότερες πληροφοριες ανατρέξτε στο παράδειγμα και την διάταξη


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά [συνήθη]

 • Πιστοποιητικό Φορολογικής κατοικίας
  Θεωρημένο κατάλληλα και μεταφρασμένο εάν αυτό απαιτείται
  ή
  Σύμβαση Αποφυγής διπλής φορολογίας
  Δίγλωσσο έντυπο, θεωρημένο κατάλληλα εάν αυτό απαιτείται
 • Σύμβαση Εργασίας Μεταφρασμένη
 • Πιστοποιητικό κατοικίας από τοπική κοινότητα
 • Εξουσιοδοτήσεις / Υπευθυνες δηλώσεις
  Διορισμού του φορολογικού Εκπροσώπου
  Αποδοχής του φορολογικού Εκπροσώπου
  Προς τον διεκπεραιωτή της διαδικασίας

Σημαντικές ημερομηνίες / Προθεσμίες

 • 183 ημέρες διαμονής στο εξωτερικό
  Συμπλήρωση ημερών κατά το έτος αλλαγής κατοικίας
  Λήψη απόφασης φορολογικής μετοικεσίας
 • 1ο δεκαήμερο Μαρτίου (τελευταία εργάσιμη ημέρα)
  επόμενου έτους από την αλλαγή κατοικίας
  Έναρξης διαδικασίας μετεγγραφής
 • 1ο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου (τελευταία εργάσιμη ημέρα) επόμενου έτους από την αλλαγή κατοικίας
  Κατάθεση Δικαιολογητικών
 • 31 Δεκεμβρίου επόμενου έτους από την αλλαγή κατοικίας
  Υποβολή Δήλωσης εισοδήματος κατ. εξωτερικού


ΠΑΥΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ


ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Εάν χρειάζεσθε υποστήριξη από πεπειραμένους επαγγελματίες πιεστε το παρακάτω κουμπι...

👍👍 Θέλω να μεταγραφώ ως κάτοικος εξωτερικού στην εφορία! 👍👍

...εμείς θα αναλάβουμε τα υπόλοιπα.

ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ


Παράδειγμα διαδικασίας μετεγγραφής κατοίκου εξωτερικού

[Επιστροφή στην αρχή της σελίδας]
[Επιστροφή στην ανάλυση των σχετικών διατάξεων]

Έναρξη Εργασίας στο Εξωτερικό

01/02/2017

Μετά τις τελικές συνεντεύξεις την εύρεση κατοικίας και την εκκίνηση της εργασίας στο εξωτερικό
Διαμονή επί 183 ημέρες στο Εξωτερικό

05/08/2017

Έχεις δουλέψει τουλάχιστο έξι μήνες στο εξωτερικό, δύνασαι να ζητήσεις φορολογικό πιστοποιητικό από την χώρα που κατοικείς


Λήψη Απόφασης για διαμονή στο Εξωτερικό

31/10/2017

Αφού λαμβάνεις την απόφαση να ζήσεις στο εξωτερικό, κάνεις αίτηση για φορολογικό πιστοποιητικό στην χώρα που κατοικείς
Συγκέντρωσες όλα τα δικαιολογητικά,

31/01/2018

που αποδεικνύουν την μετοικεσία σου στο εξωτερικό, όπως το πιστοποιητικό από το δήμο την σύμβαση εργασίας, και το Φορολογικό Πιστοποιητικό μόνη εκκρεμότητα η μετάφραση των δικαιολογητικών


Αρχική αίτηση μετεγγραφής ΔΟΥ κατοίκων Εξωτερικού

01/03/2018

Υποβάλεις τα έντυπα Μ0, Μ1, Μ7, στην ΔΟΥ που υπάγεσαι, για να ξεκινήσει η διαδικασία μεταγραφής σου ως κάτοικος εξωτερικού εμπρόθεσμα.

Μετάφραση Δικαιολογητικών

15/05/2018

Έμαθες ότι τα ιδιωτικά έγγραφα που προσκομίζεις θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα οπότε αποφασίζεις να τα στείλεις για μετάφραση στο Υπουργείο Εξωτερικών ή σε πιστοποιημένο μεταφραστή


Κατάθεση μετάφρασμένων δικαιολογητικών στην ΔΟΥ

31/07/2018

Προσκομίζεις όλα τα απαιραίτητα δικαιολογητικά στην ΔΟΥ που υπάγεσαι και λαμβάνεις αριθμό πρωτοκόλλου


Έγκριση Αίτησης

31/10/2018

Λαμβάνεις επιστολή ότι έχεις μετεγραφεί ως κάτοικος εξωτερικού


Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας εισοδήματος 2017

01/12/2018

Ανοίγει το σύστημα ειδικά ώστε να υποβληθεί η δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2017 ως κατοίκου εξωτερικού, εάν έχεις εισοδήματα στην Ελλάδα

Πείτε μας την σκέψη σας #!

Σχετικά με την νομοθεσία, την σχετική μας ανάλυση, τον υπολογισμό φόρου και κάθε άλλο ερώτημα.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
Πόσα πόδια έχει ο άνθρωπος;

1. Διατάξεις Μεταγραφής για Κατοίκους εξωτερικού φορολογικού έτους 2017

Περιεχόμενα ΠΟΛ 1201/2017

1. Διαταξη Μεταγραφής για Κατοίκους εξωτερικού
 1.1 Εισαγωγικά στοιχεία διαταξης
2. Διαδικασία Μεταγραφής κατοίκου εξωτερικού
 2.1 Προθεσμία αίτησης εκκίνησης διαδικασίας μεταγραφής στο εξωτερικό
  2.2.1 Προθεσμία_κατάθεσης δικαιολογητικών
 2.2 Κύρια Δικαιολογητικά & Προθεσμία
  2.2.2 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
3. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά [συνέχεια]
 3.2.Εναλλακτική "λύση", αντί προσκόμισης επιπλέον δικαιολογητικών
 3.3.Περίπτωση Συζήγων που έχουν χωριστό τόπο κατοικίας
4. Θέωρηση δημοσίων εγγράφων
 4.1 Γενικές Περιπτώσεις
 4.2 Εξαιρέσεις Θέωρησης δημοσίων εγγράφων
5. Διαδικασία ελέγχου αίτησης
 5.1 Έγκριση Αίτησης
 5.2 Απόρριψη Αίτησης
 5.3 Ελλειπή δικαιολογητικά
 5.4 Εκροπόθεσμη Αίτηση
6. Χρόνος Απάντησης στην Αίτηση
7. Διαφύλαξη Δικαιολογητικών
8. Χρόνος Εφαρμογής Διάταξης
9. Έναρξη Ισχύως Διάταξης, Δημοσίευση

1.1 Εισαγωγικά στοιχεία διαταξης

[Επιστροφή στην αρχή της σελίδας]
[Επιστροφή στο παράδειγμα μετεγγραφής]
Εισαγωγή, πληροφορίες, σχετικές Διατάξεις
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2017
(ΦΕΚ Β' 4441/15-12-2017)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ι.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα Τηλέφωνο:2103375314-8 Πληροφορίες:Α.Διακοστεργίου, Χ.Μήλιου Fax:2103375001 E-Mail:[email protected] Url:www.aade.gr
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε' ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΙΙ.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' και Δ' ΙΙΙ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'
ΠΟΛ 1201/2017
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΘΕΜΑ: Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.4172/2013 και του ν.4174/2013.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) της παραγράφου 1 του άρθρου 5, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 10 και της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.4174/2013 (Α' 170). β) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου δ της παραγράφου 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.  γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.4172/2013, δ) του ν.1497/1984 (Α'188) «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων» ε) του άρθρου 11 του ν.2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» στ) της αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β'968) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β'130 και Β'372) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ.3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016.
3. Την αριθ.1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ.18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016.
4. Την ανάγκη επικαιροποίησης της διαδικασίας μεταβολής της φορολογικής κατοικίας, όπως αυτή καθορίσθηκε με την ΠΟΛ.1058/18.3.2015 (Β'459/26.3.2015) Απόφαση ΓΓΔΕ.
5. Τις αποφάσεις 1445/2016 και 1215/2017 του Συμβουλίου της Επικρατείας.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

2.Διαδικασία Μεταγραφής κατοίκου εξωτερικού

[Επιστροφή στην αρχή της σελίδας]
[Επιστροφή στο παράδειγμα μετεγγραφής]

2.1 Προθεσμία αίτησης εκκίνησης διαδικασίας μεταγραφής στο εξωτερικό

Παράγραφος 2, ΠΟΛ. 1201/2017

1. Το φυσικό πρόσωπο το οποίο πρόκειται να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στο εξωτερικό οφείλει να υποβάλει, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους της Δ.Ο.Υ. όπου είναι υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος: αίτηση (έντυπο Μ0) με συνημμένα τα έντυπα Μ1 και Μ7 συμπληρωμένα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, και επιπλέον για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου του στην Ελλάδα έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους. Παράλληλα, συνυποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ.2 και 3 της παρούσας.
Ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., αφού παραλάβει τα ως άνω έντυπα, οφείλει να συμπληρώσει την ηλεκτρονική εφαρμογή για τη μεταβολή της φορολογικής κατοικίας, ακολουθώντας τις οδηγίες της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε..

2.2 Κύρια Δικαιολογητικά & Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών

2.2.1 Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών
Εδάφιο α, παράγραφος 2, ΠΟΛ. 1201/2017
2. Το προαναφερθέν φυσικό πρόσωπο οφείλει να προσκομίσει, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο ως άνω Τμήμα ή Γραφείο της Δ.Ο.Υ.:
2.2.2 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Εδάφιο β, παράγραφος 2, ΠΟΛ. 1201/2017
(α) Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνει φορολογικός κάτοικος, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικός κάτοικος αυτού του κράτους. Εάν ο φορολογούμενος έχει εγκατασταθεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (στο εξής ΣΑΔΦΕ), μπορεί να προσκομίσει, αντί της βεβαίωσης, την προβλεπόμενη Αίτηση για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα) ή
(β) Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση των ανωτέρω από την αρμόδια φορολογική αρχή, αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή, ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του, που υπέβαλε στο άλλο κράτος ως φορολογικός κάτοικος του κράτους αυτού.
γ) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά (υπό α' ή β'), επειδή αποδεδειγμένα η αλλοδαπή φορολογική αρχή δεν τα εκδίδει, τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή, με την οποία θα αποδεικνύεται η μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση του προσώπου αυτού στο άλλο κράτος.

3. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά [συνέχεια]

[Επιστροφή στην αρχή της σελίδας]
[Επιστροφή στο παράδειγμα μετεγγραφής]
3.1 Αποδεικτικά στοιχεία τόπου διαμονής
παράγραφος 3, ΠΟΛ. 1201/2017
3. Επιπλέον των οριζομένων στην παράγραφο 2, ο φορολογούμενος οφείλει να προσκομίσει, κατά περίπτωση, και τα κάτωθι:
α) Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την ημερομηνία αναχώρησης και εγκατάστασής του στη χώρα όπου δηλώνει κάτοικος, προκειμένου να διαπιστώνεται ότι έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 183 ημέρες στη χώρα αυτή μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος, ήτοι στο προηγούμενο έτος από εκείνο εντός του οποίου γίνεται η αίτηση μεταβολής. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορεί να είναι, εναλλακτικά και ενδεικτικά, έγγραφα περί ανάληψης μισθωτής εργασίας, έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας στην εν λόγω χώρα και υπαγωγής του στην ασφαλιστική νομοθεσία της χώρας αυτής, εγγραφής σε δημοτολόγιο της εν λόγω χώρας, μίσθωσης κατοικίας, εγγραφής ή παρακολούθησης σχολείων των τέκνων στη χώρα αυτή.
3.2.Εναλλακτική "λύση", αντί προσκόμισης επιπλέον δικαιολογητικών
Αντί των πιο πάνω επιπλέον δικαιολογητικών, ο φορολογούμενος δύναται να προσκομίζει πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας από τη χώρα στην οποία δηλώνει κάτοικος των δύο (2) προηγούμενων ετών από το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση μεταβολής.
3.3.Περίπτωση Συζύγων που έχουν χωριστό τόπο κατοικίας
β) Ειδικότερα, για την περίπτωση που ένας εκ των συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης αιτείται τη μεταβολή της φορολογικής του κατοικίας ενώ ο άλλος παραμένει φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, πέραν των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 και της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου, θα πρέπει να προσκομίζονται επιπλέον και αθροιστικά και τα κάτωθι δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτει ότι ο αιτούμενος τη μεταβολή πράγματι βρίσκεται εκτός Ελλάδος και έχει οργανώσει τη ζωή του στην αλλοδαπή κατά τρόπο μόνιμο ή διαρκή: - στοιχεία για την απασχόλησή του στην αλλοδαπή, από τα οποία αποδεικνύεται ο μόνιμος ή μακροπρόθεσμος χαρακτήρας της απασχόλησης, - στοιχεία για την ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού στην αλλοδαπή, - στοιχεία για την ύπαρξη ιδιόκτητης ή μισθωμένης κατοικίας του και λογαριασμών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στην αλλοδαπή καθώς και - στοιχεία για την απόκτηση φορολογικού, ασφαλιστικού ή αντίστοιχου μητρώου στην αλλοδαπή (πχ ΑΜ κοινωνικής ασφάλισης).

4. Θεώρηση δημοσίων εγγράφων

Παράγραφος 4, ΠΟΛ. 1201/2017
[Επιστροφή στην αρχή της σελίδας]
[Επιστροφή στο παράδειγμα μετεγγραφής]
4.1 Γενικές Περιπτώσεις
4. Τα ως άνω αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.1497/1984 (Α'188) θα προσκομίζονται κατά τα διεθνή νόμιμα (σφραγίδα apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο, κατά τα οριζόμενα σε διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί με νόμο από την Ελλάδα, κατά περίπτωση).
Για τις Υπηρεσίες και τα πρόσωπα που δικαιούνται να διενεργούν επίσημες μεταφράσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στο αριθ.770/ΑΣ3333/11.6.2009 έγγραφο της Ε3 Διεύθυνσης Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο είχε σταλεί, μεταξύ άλλων, με το αριθ.1063343/701/0006Δ/1.7.2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων και σε όλες τις Φορολογικές Υπηρεσίες, Κεντρικές, Ειδικές Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές, με περαιτέρω οδηγίες για την ορθή εφαρμογή.
4.2 Εξαιρέσεις Θεώρησης δημοσίων εγγράφων
Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΑΔΦΕ, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί με τα πενήντα επτά (57) κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας. Ειδικές προβλέψεις διέπουν τις ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΑΔΦΕ με ΗΠΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ και ΜΟΛΔΑΒΙΑ όπως περιγράφονται στις ΠΟΛ.1107/5.4.1999, ΠΟΛ.1092/23.6.2005, ΠΟΛ.1210/15.9.2015 αντίστοιχα για κάθε κράτος.

5. Διαδικασία ελέγχου αίτησης

Παράγραφος 5, ΠΟΛ. 1201/2017
[Επιστροφή στην αρχή της σελίδας]
[Επιστροφή στο παράδειγμα μετεγγραφής]
5. Κατά την εξέταση της αίτησης για τη μεταβολή της φορολογικής κατοικίας, οι Δ.Ο.Υ. απαιτείται να προβαίνουν σε έλεγχο πληρότητας και επάρκειας του φακέλου που υποβάλλει ο φορολογούμενος, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
5.1 Έγκριση Αίτησης
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος, ο οποίος έχει υποβάλλει τα έντυπα (Μ0-Μ1- Μ7) και προσκομίσει, εμπροθέσμως, και πάντως το αργότερο εντός του έτους που υποβάλλεται η αίτηση για τη μεταβολή της κατοικίας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα οποία κριθούν πλήρη και επαρκή από τη Φορολογική Διοίκηση, θεωρείται φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, και τα εν λόγω έντυπα (Μ0-Μ1-Μ7) προωθούνται, μαζί με την έγγραφη δήλωση για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου και τη σχετική έγκριση, στο Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., προκειμένου να καταχωρηθούν στο υποσύστημα Μητρώου οι σχετικές μεταβολές. Ως ημερομηνία μεταβολής καταχωρείται στο υποσύστημα Μητρώου, η αναγραφόμενη από τον φορολογούμενο στο έντυπο Μ1. Η βεβαίωση μεταβολής κοινοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, από το Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. στον φορολογικό εκπρόσωπο. Ο φορολογούμενος, εφόσον είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, δύναται να την υποβάλει ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού το αργότερο μέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους που ακολουθεί το έτος αναχώρησης.
5.2 Απόρριψη Αίτησης
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος υποβάλει τα έντυπα (Μ0-Μ1 -Μ7) και προσκομίσει, εμπροθέσμως, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, αλλά δεν κριθούν πλήρη και επαρκή, ενημερώνεται από το Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους ότι το αίτημά του για μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του απορρίπτεται και η αίτηση με τα συνημμένα έντυπα και δικαιολογητικά τίθενται στον φάκελό του. Ο φορολογούμενος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος (παγκόσμιο εισόδημα) το αργότερο μέχρι τη λήξη του επόμενου φορολογικού έτους από αυτό που αφορούσε το αίτημα μεταφοράς, χωρίς την επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης.
5.3 Ελλειπή δικαιολογητικά
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος υποβάλει τα έντυπα (Μ0-Μ1 -Μ7) και δεν προσκομίσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ενημερώνεται από το Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους ότι το αίτημά του για μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του απορρίπτεται και η αίτηση με τα συνημμένα έντυπα και δικαιολογητικά τίθενται στον φάκελό του. Ο φορολογούμενος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος (παγκόσμιο εισόδημα), η οποία θεωρείται εκπρόθεσμη από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και επισύρει την επιβολή προστίμου.
5.4 Εκπρόθεσμη Αίτηση
Τέλος, εάν ο φορολογούμενος υποβάλει τα έντυπα (Μ0-Μ1 -Μ7) και προσκομίσει εκπροθέσμως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή, εφόσον είναι υπόχρεος, ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, η οποία θεωρείται εκπρόθεσμη από την, κατά περίπτωση, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και επισύρει την επιβολή προστίμου.

6. Χρόνος Απάντησης στην Αίτηση

Παράγραφος 6, ΠΟΛ. 1201/2017
[Επιστροφή στην αρχή της σελίδας]
[Επιστροφή στο παράδειγμα μετεγγραφής]
6. Η Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αποφανθεί σχετικά με την πληρότητα και επάρκεια του φακέλου εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών των παραγράφων 2 και 3 της παρούσας. Αιτήσεις που υποβάλλονται και δικαιολογητικά που προσκομίζονται έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης παραλαμβάνονται κανονικά χωρίς κυρώσεις και εξετάζονται, ισχύουσας ωστόσο της δυνατότητας της Δ.Ο.Υ. να αποφανθεί εντός δύο (2) μηνών. Αντιθέτως, εάν οι αιτήσεις υποβληθούν ή τα δικαιολογητικά προσκομιστούν μετά την 31η Δεκεμβρίου του έτους που ακολουθεί το έτος αναχώρησης, αυτές θα εξετάζονται με τη διαδικασία της ΠΟΛ.1177/14.7.2014 εγκυκλίου αλλά με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα Απόφαση.

7. Διαφύλαξη Δικαιολογητικών

Παράγραφος 7, ΠΟΛ. 1201/2017
[Επιστροφή στην αρχή της σελίδας]
[Επιστροφή στο παράδειγμα μετεγγραφής]
7. Ο φορολογούμενος οφείλει να διατηρεί όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη της φορολογικής του κατοικίας στην αλλοδαπή σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου.

8. Χρόνος Εφαρμογής Διάταξης

Παράγραφος 8, ΠΟΛ. 1201/2017
[Επιστροφή στην αρχή της σελίδας]
[Επιστροφή στο παράδειγμα μετεγγραφής]
8. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για αιτήσεις μεταβολής φορολογικής κατοικίας που υποβάλλονται εντός του 2017 και επόμενα και αφορούν μεταβολή φορολογικής κατοικίας φυσικού προσώπου για τα έτη 2016 και επόμενα, αντίστοιχα. Οι φορολογούμενοι των οποίων οι υποβληθείσες εντός του 2017 αιτήσεις απορρίφθηκαν, δύνανται να προβούν σε εκ νέου υποβολή σχετικής αίτησης, η οποία εξετάζεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα, εφόσον πληρούν τις τιθέμενες στην παρούσα προϋποθέσεις.

9. Έναρξη Ισχύος Διάταξης, Δημοσίευση

Παράγραφος 9, ΠΟΛ. 1201/2017
[Επιστροφή στην αρχή της σελίδας]
[Επιστροφή στο παράδειγμα μετεγγραφής]
9. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. Η Απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1058/18.3.2015 καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
επιστροφή στην κορυφή

Έχετε κάποια απορία; Μπορούμε να την επιλύσουμε!

Αίτημα δωρεάν κλήσης
Toggle Bar