Απαλλαγή από ΦΠΑ για ατομικές επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 10.000 ευρώ