Λογιστικές Υπηρεσίες - Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων

Σταδια παροχης Υπηρεσιας - Μηνιαια ή τριμηναια βαση

1. Συλλογή Πληροφοριακού Υλικού

Ψηφιακή παραλαβή παραστατικών, Προσδιορισμός Υποχρεώσεων, Ενημέρωση πελάτη περί χρονοδιάγραμματος υποχρεώσεων

2. Επεξεργασία Οικονομικών Δεδομένων

Καταχώριση Παραστατικών, Μισθοδοσία, Υποβολή Δηλώσεων, Web Banking,  Ηλεκτρονική Λογιστική Πληροφόρηση

3. Προσδιορισμός Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων Περιόδου,  Έκθεση Προυπολογισμού - Απολογισμού, Σχετικές Μεταβολές στην Νομοθεσία

 

Στόχος μας είναι, με τις γνώσεις και την εμπειρία μας, να βελτιώσουμε και να τελειοποιήσουμε την λογιστική οργάνωση της επιχείρησης σας. Να προστατεύσουμε την επιχείρηση από πιθανούς κινδύνους που υποκρύπτονται στους ασαφείς φορολογικούς νόμους, εγγυώμενοι την ομαλή φορολογιστική παρακολούθησή της, προκειμένου ο επιχειρηματίας να αφοσιωθεί απρόσκοπτα στην καθαρά επιχειρηματική δραστηριότητα. Όχι απλά τηρητές βιβλίων - Αλλά Συνεργάτες στην έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση της πορείας της επιχείρησης σας για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

  • Οι συνεργάτες μας, σύμφωνα με τις διαπιστωμένες ανάγκες της επιχείρησης, θα παραλαμβάνουν το πληροφοριακό υλικό όπως τιμολόγια, αποδείξεις, λογαριασμούς κλπ, θα ελέγχουν την ορθότητα των παραστατικών, την σωστή παρακράτηση φόρων και θα ζητούν τις αναγκαίες διευκρινίσεις, όταν απαιτείται.
  • Ο πελάτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών τρόπων διαβίβασης πληροφοριακού υλικού, το οποίο καλύπτει τις συναλλαγές, που πρέπει να καταχωρηθούν στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησής του.