Λογιστικές Υπηρεσίες - Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων

Σταδια παροχης Υπηρεσιας - Μηνιαια ή τριμηναια βαση

1. Συλλογή Πληροφοριακού Υλικού

Ψηφιακή παραλαβή παραστατικών, Προσδιορισμός Υποχρεώσεων, Ενημέρωση πελάτη περί χρονοδιάγραμματος υποχρεώσεων

2. Επεξεργασία Οικονομικών Δεδομένων

Καταχώριση Παραστατικών, Μισθοδοσία, Υποβολή Δηλώσεων, Web Banking,  Ηλεκτρονική Λογιστική Πληροφόρηση

3. Προσδιορισμός Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων Περιόδου,  Έκθεση Προυπολογισμού - Απολογισμού, Σχετικές Μεταβολές στην Νομοθεσία

 

Στόχος μας είναι, με τις γνώσεις και την εμπειρία μας, να βελτιώσουμε και να τελειοποιήσουμε την λογιστική οργάνωση της επιχείρησης σας. Να προστατεύσουμε την επιχείρηση από πιθανούς κινδύνους που υποκρύπτονται στους ασαφείς φορολογικούς νόμους, εγγυώμενοι την ομαλή φορολογιστική παρακολούθησή της, προκειμένου ο επιχειρηματίας να αφοσιωθεί απρόσκοπτα στην καθαρά επιχειρηματική δραστηριότητα.