Φορολογικές Συμβουλές Τήρησης βιβλίων

 

Προηγούμενο άρθρο:

<- Υπηρεσίες Λογιστικής - Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων

Σε συνέχεια του άρθρου μας περιγράφουμε την διαδικασία Tήρησης των βιβλίων

Παρέχεται πλήρης και συνεχής εταιρική υποστήριξη για την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατα την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης στην εφαρμογή της Φορολογικής νομοθεσίας, και της νομοθεσίας περί εταιρειών

Η διαδικασία της οικονομικής - νομοθετικής ενημέρωσης, σήμερα, είναι μια από τις πλέον σημαντικές στο οικονομολογικό επάγγελμα.

Οι αλλαγές και οι τροποποιήσεις στο "τι ισχύει" είναι ραγδαίες και συνεχόμενες. Ενδεικτικά το έτος 2013 έγιναν πάνω από 3.000 τροποποιήσεις σε νόμους οι οποίες διατήρουνται σε ισχύ. Φέτος το 2018 το φορολογικό καθεστώς συνεχίζει να μεταβάλλεται συστηματικά.

Προς αυτή την κατεύθυνση η εταιρεία μας επενδύει συνεχώς:

 

01Στην διαρκή επιμόρφωση των στελεχών μας, με επαγγελματική κατάρτιση σε όλους τους τομείς.

02Σε έγχαρτη και ψηφιακή φορολογική-εργατική-εμπορική βιβλιοθήκη, οι οποίες περιέχουν μαζί αρκετές χιλιάδες εγγράφων και εκατοντάδες τόμους.

03Ειδικό σύστημα συγκέντρωσης νομοθετικών διατάξεων, το οποίο δίνει άμεσα ενημέρωση για τις μεταβολές της νομοθεσίας.

 

Συνοψίζοντας, ο στόχος της υποδομής είναι όχι απλά οι υποφαινόμενοι φοροτεχνικοί να είναι ενήμεροι/ες για τις νομοθετικές διατάξεις, αλλά και οι πελάτες μας, που καλούνται καθημερινά να λαμβάνουν αποφάσεις ,οι οποίες έχουν οικονομικό αντίκτυπο εκατοντάδων ή χιλιάδων ευρώ.

Η φοροτεχνικές και λοιπές υπηρεσίες παρέχονται, για τα τρέχοντα καθημερινά θέματα, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση σε όλους τους πελάτες για τους οποίους τηρούμε τα Λογιστικά Βιβλία, με την λογική ότι "το προλαμβάνειν είναι προτιμότερο του θεραπεύειν". Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από τις κατηγορίες φορολογικής νομοθεσίας που αφορούν τις περισσότερες επιχειρήσεις:

 

  • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
  • Διαδικασίες Τιμολόγησης και Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
  • Φορολογικές Διαδικασίες και Ποινολόγιο
  • Φορολογία Εισοδήματος
  • Φορολογία Ακίνητης περιουσίας και Ε9
  • Δηλώσεις φόρου υπεραξίας μεταβίβασης επιχειρήσεων
  • Φορολογικοί συμβιβασμοί
  • Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνελεύσης νομικών προσώπων ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ
  • Σύσταση, Έναρξη και Διακοπή εργασιών εταιρείας και ατομικής επιχείρησης
  • Αποτίμηση και οικονομικός έλεγχος επιχειρήσεων


επιστροφή στην κορυφή