ESPA banner

Υπηρεσίες προς Ελεύθερους Επαγγελματίες - Εξαρτημένη σχέση Εργασίας - Μπλοκάκι

Προσοχή! Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν νόμοθεσία που δεν ισχύoει πλέον. Η σελίδα θα ενημερωθεί το συντομότερο δυνατό.

Ελεύθεροι Επαγγελματίες με "Μπλοκάκι"

Γενικες πληροφοριες


Τι είναι η εργασία με Μπλοκάκι;

Έχει δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία εργαζομένων - φορολογουμένων (Με τον ν.4172/2013, άρθρο 12, παρ 2στ') με στοιχεία μισθωτού και επαγγελματία. Στην αγορά έχει επικρατήσει η ονομασια "μισθωτός με μπλοκάκι" ή απλώς ελ. επαγγελματίας.

Τρόπος Φορολογίας Μισθωτού με Μπλοκάκι

Φορολόγηση εισοδήματος με την κλιμακα των μισθωτών χωρίς έκπτωση δαπανων, για τις λοιπές υποχρεώσεις όπως, τήρησης βιβλίων, ΦΠΑ, παρακράτησης φόρων χαρτοσήμου κλπ υπόκειται στις γενικές διατάξεις φορολογίας.

Μπλοκάκι & Εργατικη Ασφαλιστική Νομοθεσία

Όταν φυσικό πρόσωπο Επαγγελματίας, εμπίπτει στις διατάξεις φορολογίας ως μισθωτού, δεν είναι ταυτόχρονα μισθωτός, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία. Δηλαδή δεν δικαιούται αποζημίωση απόλυσης, επίδομα αδέιας, άδεια ασθένειας οκτάωρο υπερωρίες και κάθε άλλη ευεργετική διάταξη της εργατικής νομοθεσίας.

Σχέση Εξάρτησης & Μπλοκάκι

Όταν ένας επαγγελματίας εργαζεται μόνο για έναν εργοδότη, υπό τις οδηγίες του, μπορεί να θεωρηθεί ότι υποκρύπτεται σχέση εξάρτησης και ο μισθωτός δύναται να διεκδικήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από την Ασφαλιστική και Εργατική Νομοθεσία, όπως για παράδειγμα αποζημίωση απόλυσης κλπ.

Σχετική Διάταξη εργασιακών σχέσεων μισθωτού με μπλοκάκι> αρθρο1 ν.3846/2010
Η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και απασχολούμενου για παροχή υπηρεσιών ή έργου, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις αμοιβής κατά μονάδα εργασίας (φασόν), τηλεργασίας, κατ΄ οίκον απασχόλησης, τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον η εργασία παρέχεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για εννέα (9) συνεχείς μήνες.

Μπλοκάκι- Έκπτωση Δαπανών - Εισοδήμα

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες με μπλοκάκι,οι οποίοι φορολογούνται ώς μισθωτοι, μπορούν να εκπίπτουν, για την φορολογία εισοδήματος, ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδά τους μόνο την δαπάνη ασφάλισής τους (πχ ΟΑΕΕ, ΤΣΑΥ κλπ).

Μπλοκάκι - Έκπτωση Δαπανών - ΦΠΑ

Αντιθέτως ο περιορισμός που ισχύει στην Φορολογία Εισοδήματος δεν ισχύει στην Φορολογία ΦΠΑ. Συνεπώς οι μισθωτοί με μπλοκάκι,,μπορούν να εκπίπτουν κανονικά κοινές δαπάνες ως προς την Φορολογία ΦΠΑ


Φορολογικός Έλεγχος Έκπτωσης Δαπανών>
Άποψη υποφαινόμενου συγγραφεά
Σε κάθε περίπτωση το θέμα έκπτωσης των δαπανών είναι πραγματικό χρήζει και διαφορετικής ερμηνείας από τις φορολογικές αρχές και τον εκάστοτε ελεκτή. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε Διευθυνση Φορολογίας (πχ Εισοδημα, Κώδικας, ΦΠΑ, Χαρτόσημο, Κεφάλαιο) έχει διαφορέτική προσέγγιση σε κάθε θέμα ελέγχου. Εάν έχετε απορία σχετικά με κάποιο σχετικό θέμα καλό είναι να ζητήσετε την βοήθεια ειδικών φοροτεχνικών οικονομολόγων ή ανα απεθυνθείτε στην εφορία στην οποία υπάγεσθε.

Σύγκριση Επαγγελματιών, Μισθωτών με Μπλοκάκι, Μισθωτών

Ανάλυση Φορολογικού / Εργασιακού καθεστώτος

Με βάσει την παραπάνω ανάλυση ακολουθεί μια εκτίμηση Πλεονεκτημάτων και Μειονεκτημάτων σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα απέναντι στο κράτος ώστε εάν κάποιος έχει την δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ των τριών δυνατοτήτων, να το κάνει ορθολογικά ανάλογα με τις ανάγκες του.


  1. Κοινών Επαγγελματιών
  2. Επαγγελματιών με μπλοκάκι φορολογούμενων ως μισθωτών
  3. Εργαζόμενων με εξαρτημένη σχέση εργασίας
Άποψή μας είναι ότι κάθε απόφαση έχει τόσο τα υπερ όσο και τα κατα και οποιοσδήποτε αντιμετωπίζει ένα τέτοιο δίλημμα πρέπει να κρίνει ορθολογικά με βάσει τα πραγματικά περιστατικά χωρίς αυταπάτες για την μία ή την άλλη απόφαση.

Πλεονεκτήματα κάθε Απόφασης

Επαγγελματίας

Ανεξαρτησία στην παροχή υπηρεσιών, Αξιοποίηση νέων ευκαιριών απασχόλησης, Καταχώριση δαπανών στα βιβλία, Μείωση εργασιακού κόστους, Ευελιξίας στην αγορά εργασίας, Φορολογία ως επιχειρηματία

Μισθωτός με Μπλοκάκι

Σχετική ανεξαρτησία στην παροχή υπηρεσιών, Αξιοποίηση νέων ευκαιριών απασχόλησης, Καταχώριση ΟΑΕΕ ως δαπάνη, Μείωση εργασιακού κόστους, Ευελιξίας στην αγορά εργασίας, Φορολογία ως μισθωτού

Μισθωτός με ΙΚΑ

Προστασία από εργασιακούς νόμους, αποζημίωση σε περιπτώσεις 1. απόλυσης, 2. ατυχήματος, 3. θανάτου 4. ασθένειας 5. σύνταξης, δικαιούχος επιδοματων αδείας, δωρα Χριστουγέννων και Πάσχα

Μειονεκτήματα κάθε Απόφασης

Επαγγελματίας

Απώλεια εργασιακών δικαιωμάτων. Υπαγωγή στο ποινολόγιο Σημαντική Ενημέρωση Για να ενημερωθείτε για πιθανές κυρώσεις ανατρέξτε ν.4174/2013 κλικ στον σύνδεσμο. για τυχόν Φορολογικές παραβάσεις. Σταθερά Έξοδα Επαγγέλματος τουλάχιστον 3.000€/έτος.

Μισθωτός με Μπλοκάκι

Ομοίως με Επαγγελματία κατ' αναλογια. Έκπτωση μόνο Ασφ. Εισφορών. Φορολογία ως μισθωτού από μίας πηγής όχι ταυτόχρονα , Σταθερά Έξοδα Επαγγέλματος τουλάχιστον 3.000€/έτος.

Μισθωτός με ΙΚΑ

Δυσχέρια εξεύρεσης δευτερης παραλληλης εργασίας, Μειωμένη επαγγελματική Ευεληξία, Μειωμένες προοπτικές αύξησης μισθού, Αυξημένο Ασφαλιστικό κόστος

Ένα πάντως είναι σίγουρο, ότι κανένας δεν μπορεί να διατηρεί και την ησυχία του και την ελευθερία του. Θα πρέπει με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα να κάνει μια επιλογή.

Στο επόμενο τμήμα αυτής της σελίδας, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορεί η εταιρία μας Ecom Accounts ΕΠΕ μας να σας υποστηρίξει.

Υπηρεσιές προς Ελεύθερους Επαγγελματίες

Διαδικασια υποστηριξης Ελευθερων Επαγγελματιων σε τρια σταδια

1. Μελέτη Περίπτωσης και Προϋπολογισμός Εισοδημάτων

Ετήσια μελέτη της φορολογικής κατάστασης για 1. Επιχειρηματική Δραστηριότητα και 2. Ιδιωτικές φορολογικές υποχρεώσεις με σκοπό την παροχή Συμβουλών, πρόληψη και επίλυση θεμάτων.

2. Τήρηση Βιβλίων & Πρόοδος Εκπλήρωσης Υποχρεώσεων

Συνεχής ενημέρωση πελάτη σε μηνιαία ή τριμηνιαία περίοδο, συνεχής ενημέρωση πελάτη για την πρόοδο επίτευξης προϋπολογισθέντων στόχων σε σχέση με την κάλυψη Ιδιωτικών, φορολογικών ή άλλων υποχρεώσεων.

3. Εργασίες Τέλους χρήσης, Δηλώσεις & Απολογισμός

Δηλώσεις εισοδήματος Ε1, Ε2 ,Ε3, Ανάλωσης Κεφαλαίου προηγουμένων ετών, Ε9 και ΕΝΦΙΑ σε συνδυασμό με σύγκριση Αποτελεσμάτων Επιχείρησης & Φορολογίας, όπως διαμορφώθηκαν σε ετήσια βάση.

Παρεχόμενες υπηρεσίεςΠείτε μας την σκέψη σας #!

Σχετικά με την νομοθεσία, την σχετική μας ανάλυση, τον υπολογισμό φόρου και κάθε άλλο ερώτημα.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
Πόσα πόδια έχει ο άνθρωπος;

Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί

Μισθωτός με Μπλοκάκι

Σύμφωνα με τις τελευταίες νομοθετικές διατάξεις(Νόμος 4172/2013, άρθρο 12, παρ στ') , οι ελευθεροι επαγγελματίες θα φορολογούνται ώς μισθωτοί με όλα τα προνόμια που αυτοί έχουν χωρίς όμως το δικαίωμα να εκπίπτουν δαπάνες από την επαγγεματική δραστηριότητα. Αναλυτικά παραθέτουμε το κείμενο του νόμου:

ΝΟΜΟΣ 4172/2013 Άρθρο 12: Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης
(...)
Παρ. 2 στ': βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α΄ έως ε΄ του παρόντος άρθρου.

Εκπτωση δαπανών από το εισόδημα, Ελεύθερων επαγγελματιών μη μισθωτών

Εάν αποφασίσει ο Ελεύθερος επαγγελματίας ότι δεν θέλει να φορολογείται ώς μισθωτός, με αυτή την την προυπόθεση μπορει να εκπέσει δαπάνες από το την φορολογία εισοδήματος οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες προυποθέσεις:

ΝΟΜΟΣ 4172/2013 Άρθρο 22:

  1. Η δαπάνη πραγματοποιείται προς το συμφέρον της επιχείρησης
  2. αντιστοιχεί σε πραγματική συναλλαγή
  3. εγγράφεται στα βιβλία της επιχείρησης την περίοδο που πραγματοποιούνται και αποδεικνύεται με κατάλληλα δικαιολογητικά.
Μάθετε περισσότερα για δαπάνες

Ελεύθερος Επαγγελματίας

Ο όρος στην φορολογική νομοθεσία του "Ελευθερου Επαγγελματία" με παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών - όχι κατά ανάγκη σε έναν εργοδότη (νόμος 2238/1994, άρθρο 48, παρ.1 κλπ) έχει παύσει να ισχύει από 01/01/2014.Παρόλα αυτά χρησιμοποιείται εδώ καθώς έχει επικρατήσει στην καθομιλουμένη και με αυτή την έννοια ταυτίζονται, παραδόξως, οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι.

επιστροφή στην κορυφή