Ελεύθερο λογισμικό υποστήριξης οικονομικής λειτουργίας

Παρακάτω θα βρείτε οδηγίες σχετικά με το λογισμικό το οποίο υποστηρίζει νοικοκυριά ή επιχειρήσεις στην:

Λογισμικό υποστήριξης Οικονομικής Λειτουργίας

 • οικονομικού προγραμματισμού,
 • ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης,
 • ελέγχου οφειλών
 • ηλεκτρονικών πληρωμών
 • συστημάτων διαχείρισης κωδικών
 • κρυπτογραφημένη επικοινωνία με email,

Ακολουθεί λογισμικό που υποστηρίζει τις παραπάνω λειτουργίες με σεβασμό
στην ελευθερία των χρηστών.

Για την βέλτιστη αξιοποίηση του παρακάτω λογισμικού,
ενδεχομένως να χρειαστεί να ξανασκεφτείτε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τους υπολογιστικούς σας πόρους ώστε να έχετε ωφέλεια σε θέματα χρόνου, ασφάλειας κλπ

Ένα πάντως είναι σίγουρο, ότι κανένας δεν μπορεί να διατηρεί και την ησυχία του και την ελευθερία του.

Θα πρέπει αφού λάβει υπόψη του πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα να κάνει την επιλογή.
 1. GNUcash λογισμικό παρακολούθησης εσόδων εξόδων, επαγγελματική ή οικιακή χρήση
 2. Libre Office Calc, ελεύθερο λογισμικό λογιστικών φύλλων, εναλλακτικό του excel
 3. KeepassX, προγραμμα αποθήκευσης κωδικών, ταχυτατο, ελεύθερο λογισμικό, με δυνατή κρυπτογράφηση
 4. Pdf Creator, εικονικός εκτυπωτής, δημιουργίας, PDF για Ταυτότητες Οφειλής Taxis για Windows
 5. PDF-Cups εικονικός εκτυπωτής, δημιουργίας, PDF για Ταυτότητες Οφειλής Taxis για linux
 6. Ιcopy,πρόγραμμα Σάρωσης Windows, για αρκετά scanner
 7. Pidgin Ελευθερο λογισμικό chat, το οποίο δύναται να λειτουργήσει με ασφαλή κρυπτογράφημένη επικοινωνία
 8. gpg4win, πρόγραμμα κρυπτογράφησης για αυτοάμυνα κατά την ανταλλαγή email
 9. Πρόγραμμα Evince απεικόνησης PDF για ταχύτατη απεικόνηση PDF χωρίς συστημα ελέγχου του χρήστη DRM
 10. Pdf Sam Ελεύθερο λογισμικό ένωσης και διαχωρισμού PDF
 11. Java (openjdk-7-jdk) Java ελεύθερο Λογισμικό υποδομής απαιτούμενο για PDF SAM
 12. Bleach bit Ελευθερο λογισμικό ψηφιακού καθαρισμού λειτουργικών κατά μια άποψη προτεινόμενο από την Χίλαρι
 13. Firefox ESR Περιηγητής Firefox ERS, για πανεπιστήμια, σχολεία, κλπ
 14. IceWeasel Περιηγητής IceWeasel, παράγωγο του Firefox για Debian GNU/LINUX
Οδηγίες Αυτόματης Εγκατάστασης
Οδηγίες Εγκατάστασης για WINDOWS μέσω Chocolatey
Εγκατάσταση με δική σας ευθύνη, εφόσον καταλαβαίνετε τι κάνετε, αλλιώς ζητήστε βοήθεια τεχνικού υποστήριξης Η/Υ
[WINDOWS]+[R], cmd.exe (με δικαιώματα διαχ/σης), [CTRL]+[C](αντιγραφή ένα, ένα ή όλα μέσω clink), 4. [CTRL]+[V] στο cmd.exe
@powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"
choco install pdfcreator -y
choco install icopy -y
choco install gpg4win -y
choco install libreoffice -y
choco install keepassx -y
choco install gnucash -y
choco install pidgin -y
choco install evince -y
choco install pdfsam.install -y
choco install bleachbit -y
choco install firefoxesr -y

Οδηγίες Εγκατάστασης για DEBIAN GNU/LINUX ή TRISQUEL GNU/LINUX
Εγκατάσταση με δική σας ευθύνη, εφόσον καταλαβαίνετε τι κάνετε, αλλιώς ζητήστε βοήθεια τεχνικού υποστήριξης Η/Υ
Ενδεχομένως θα πρέπει να προσθέσετε repository [CTRL]+[ALT]+T, [CTRL]+[C], [CTRL]+[V] σε κονσόλα
sudo su
apt-get update
apt-get install cups-pdf -y
apt-get install libreoffice -y
apt-get install keepassx -y
apt-get install pidgin -y
apt-get install gnucash -y
apt-get install evince -y
apt-get install openjdk-7-jdk -y
apt-get install pdfsam -y
apt-get install bleachbit -y
apt-get install iceweasel -y
Οδηγίες Αυτόματης Απεγκατάστασης

Εάν δεν θέλτε να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες

Απέγκατάσταση με δική σας ευθύνη, εφόσον καταλαβαίνετε τι κάνετε, αλλιώς ζητήστε βοήθεια τεχνικού υποστήριξης Η/Υ
Οδηγίες απεγκατάστασης για WINDOWS μέσω Chocolatey στο τέλος διαγράφετε το chocolatey από εδώ
[WINDOWS]+[R],cmd.exe (με δικαιώματα διαχ/σης), 3.[CTRL]+[C](αντιγραφή ένα, ένα ή όλα μέσω clink), 4. [CTRL]+[V] στο cmd.exe

choco uninstall pdfcreator -y
choco uninstall icopy -y
choco uninstall gpg4win -y
choco uninstall libreoffice -y
choco uninstall keepassx -y
choco uninstall gnucash -y
choco uninstall pidgin -y
choco uninstall evince -y
choco uninstall pdfsam.install -y
choco uninstall bleachbit -y
choco uninstall firefoxesr -y

Οδηγίες απεγκατάστασης για DEBIAN GNU/LINUX ή TRISQUEL GNU/LINUX
Απέγκατάσταση με δική σας ευθύνη, εφόσον καταλαβαίνετε τι κάνετε, αλλιώς ζητήστε βοήθεια τεχνικού υποστήριξης Η/Υ
[CTRL]+[ALT]+T, [CTRL]+[C],[CTRL]+[V] σε κονσόλα
sudo su
apt-get update
apt-get purge cups-pdf -y
apt-get purge libreoffice -y
apt-get purge keepassx -y
apt-get purge pidgin -y
apt-get purge gnucash -y
apt-get purge evince -y
apt-get purge openjdk-7-jdk -y
apt-get purge pdfsam -y
apt-get purge bleachbit -y
apt-get purge iceweasel -y

Οδηγίες και λογισμικό ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο

Το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα κατά την χρήση του διαδικτύου, δύνασαι να προσπαθήσεις να το ανακτήσεις μεσω των ακόλουθων εργαλείων ελεύθερου λογισμικού:

Σημειώστε ότι ο παρών οδηγός χρησιμεύει για προσπάθεια ιδιωτικότητας, όχι ανωνυμίας, κατα την χρήση του διαδικτύου.

Σημειώστε ότι δεν είμαστε σε θέση να σας υποστήριξουμε στο πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις εφαρμογές, απλά δύναται να βοηθήσουν τυχον ενδεχόμενη συνεργασία μας.

επιστροφή στην κορυφή