Δικαιώματα Φορολογουμένων


Δικαιώματα Πολιτών Στην Δημόσια Διοίκηση

Δικαιώματα Φορολογουμένου σε Κορνίζα, Φωτογραφία από την, υπο κατάργηση, ΔΟΥ Κορωπίου Δικαιώματα Φορολογουμένου σε Κορνίζα, Φωτογραφία από την, υπο κατάργηση, ΔΟΥ Κορωπίου

Το παρον άρθρο θα προσπαθήσει να περιγράψει τα θεμελιώδη δικαιώματα των φορολογούμενων τα οποία ισχύουν μέσα από το ισχύον φορολογικό δίκαιο

Παρόλο που αυτό το θέμα είναι κατα βάση νομικής φύσεως, θα προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε από φοροτεχνική σκοπιά:

Το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης

... το δικαίωμα κάθε πολίτη, όταν κατηγορείται, να αναπτύξει τις απόψεις του, προσταυτευόμενος από τον νόμο
Σύνταγμα, Άρθρο 20 παρ. 1
Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ’ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει.
...Το δικαίωμα αυτό δεν αναγκάζει την εφορία απλώς να ακούσει τον φορολογούμενο,
...αλλά την περιορίζει στην λήψη μέτρων εναντίον του, τα οποία βλάπτουν δικαιώματα του, μέχρις ότου να αποφασίσει ανεξάρτητα η δικαστική εξουσία.
Σύνταγμα, Άρθρο 20 παρ. 2
Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του.

Αναλογική Φορολογία κατά το σύνταγμα

Την κατά το σύνταγμα αναλογική φορολογία συμφωνα με τις δυνατότητές σου...
Σύνταγμα, Άρθρο 4 περ. 5
Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.
  ...μια σημαντική λεπτομέρια είναι ότι στην πράξη, εάν η εφορία επιμείνει στον καταλογισμό ενός παράλογου φόρου...
  ...ο νόμος δίνει το δικαιώμα, σε όλουγς να δικαστούν με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  Αμφισβήτηση Φόρου (άρθρο 63 ν.4174/2013)
  Η αμφισβήτηση φόρου στα φορολογικά δικαστήρια είναι δυνατή μόνο μετά από προκαταβολή 50% του βεβαιωμένου φόρου (παρ3. άρθρο 63 ν4174/2013). Η προκαταβολή δυναται να ανασταλεί μετα από σχετική αίτηση που πρέπει να γίνει στην "Εσωτερική Υπηρεσία Επανεξέτασης" με αιτιολογία ότι ο φορολογούμενος θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη.

  Θέματα δικαιώματων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

  Σε αυτό σημείο περιγράφουμε δικαιώματα τα οποία πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία των πολιτών με υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Ο κωδικας των προγραμματιστικών συστημάτων επέχει θέση νόμου.
  ..συνεπώς όταν ένα σύστημα, δημοσίας υπηρεσίας, λειτουργεί με τρόπο άγνωστο προς το κοινό,
  ..θα πρέπει να γίνεται αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες να γνωστοποίησουν τον κώδικα,
  καθώς από αυτόν δύναται να καθορίζονται για το κοινό υποχρεώσεις και δικαιώματα.
 • Όταν σου γνωστοποιείται ότι η τηλεφωνική συνομιλία καταγράφεται,
  ..διατηρείς το δικαίωμα να ζητάς ψηφιακό αντίγραφο,
  ..βάσει του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.
 • Δύνασαι να προσπαθήσεις να ανακτήσεις την ιδιωτικότητα σου μεσα από την χρήση ειδικού λογισμικού
επιστροφή στην κορυφή

Έχετε κάποια απορία; Μπορούμε να την επιλύσουμε!

Αίτημα δωρεάν κλήσης
Toggle Bar