Απαλλαγή από ΦΠΑ για ατομικές επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 10.000 ευρώ


Ένας επαγγελματίας εφόσον πληρεί τα κριτήρια για ένταξη στο σύστημα απαλλαγής ΦΠΑ με ακαθάριστα έσοδα έως 10.000 ευρώ θα πρέπει να προβλέψει την πελατεία του εντός του έτους και να κρίνει εάν συμφέρει η ένταξη:

Δηλαδή εάν έχει πελάτες:

01 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (πελάτες λιανικής - ιδιώτες, σωματεία, γιατρούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα κλπ)

 • μπορεί να προτιμηθεί έναντι άλλων συναδέλφων του επειδή δεν θα καταβάλεται τίμημα πλέον 23% ΦΠΑ.
 • εφόσον βέβαια είναι σε θέση να επιλέξουν μεταξύ επιτηδευματιών και να κατανοήσουν την διαφορά στην τιμή.
 • Σε αυτή την περίπτωση, κατά την άποψη μας, μπορεί να συμφέρει η ένταξη σε καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ, αλλά θα πρέπει να προωθηθεί το γεγονός αυτό ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, σε επίδοξους πελάτες.

02Κοινές Επιχειρήσεις με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ

 • Είναι αδιάφορο για αυτή την κατηγορία πελατών εάν έχει ΦΠΑ το τιμολόγιο
 • Συνεπώς εάν υπάρχουν κοινές επιχειρήσεις ως πελάτες το μόνο που θα επιτυγχάνει κανείς στην ένταξη στο νέο σύστημα είναι να πληρώνει το ΦΠΑ των εξόδων «από την τσέπη του».
 • Σε αυτή την περίπτωση, κατά την άποψη μας, το σύστημα αυτό μάλλον δεν συμφέρει.

 • Συνοψίζοντας εάν κάποιος ενταχθεί σε αυτό το σύστημα:

  1. θα πληρώνει σε κάθε περίπτωση το ΦΠΑ των αγόρών, εξόδων και δαπανών από «την τσέπη του»
  2. αλλά μπορεί να έχει οφέλη από ανταγωνιστικότερη τιμολόγηση στους πελάτες περ. a
  3. μέχρις ότου να υπερβεί τις 10.000 ευρώ εσόδων οπότε επανέρχεται στο κανονικό καθεστώς.

  4. Η παρούσα διάταξη τέθηκε σε ισχύ με τον νόμο Ν. 4281/2014 Άρθρο 251 και το παρόν άρθρο ενημερώθηκε την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015
επιστροφή στην κορυφή